Utökad produktgaranti

Vad täcker garantin?

AUBO erbjuder 10 års garanti på kök, bad, tvättstuga och garderober. På rörliga delar som manuellt manövrerade skenor, lådsidor, gångjärn och manuellt manövrerade utdragsfunktioner ger AUBO 25-års garanti. Garantin för belysning är begränsad till 2 år från fakturadatumet. Det finns ingen garanti på glödlampor, batterier, etc. Det är 10 års garanti på Tip-On och en 5-års garanti på eldrivna Servodrive och andra elektriska komponenter från Blum.

Garantin täcker endast skador som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel och gäller endast vid normal användning i privata hem. AUBO förbehåller sig rätten att, i tveksamma fall och tvivel gällande garantiplikten, undersöka/låta se över produkterna innan det slutliga godkännandet av klagomålet genomförs. När garantikravet begärs måste en kopia av det ursprungliga betalningskvittot och inköpsfakturan tillhandahållas från den AUBO-återförsäljare som använts.

0-2 år från leveransdatum

Om det finns dokumenterade produktfel som omfattas av garantin kommer AUBO att skicka nya produkter för reparation. Om det anses att installationen av ersättningsvarorna kräver monteringshjälp, kommer AUBO att inom rimlig tid efter klagomålet inkommit att skicka en utbildad montör för att åtgärda felet.

2-10 år från leveransdatum

Om produktfel orsakas av garantin skickas nya varor till kunden. Kunden ansvarar själv och betalar själv för bytet. Om produkten under tiden utgår ur sortimentet tillhandahålls en liknande ersättningsprodukt i stället.

Garantin täcker inte

Vanligt slitage, skärmärken, repor, bucklor etc. och varor som har förvarats felaktigt, missanpassat, missbrukats, konstruktivt modifierats eller rengjorts med rengöringsprodukter som inte är lämpliga för rengöring av plattbaserade möbler. Garantin täcker inte följdskador såsom värmeskador från installerade apparater eller fuktskador oavsett orsak.

För varor som inte köps och levereras av AUBO, hänvisas till den säljande AUBO-distributören, eftersom dessa varor inte täcks av den garanti som utfärdats av AUBO.

 

Köplagens reklamationsrätt
I upp till 2 år kan konsumenten enligt köplagen annonsera för återförsäljaren om en produkt går sönder. Om varan hade ett fel när den levererades, har du rätt att få varorna utbytta mot nya eller få den levererade varan reparerad (utarbetat med källa: Konsumentrådet)..

 

Garanti
Garanti är en tjänst som finns i den svenska köplagen. Oftast är det ett löfte där borgensmannen har garanti för att den levererade produkten varar åtminstone under garantiperioden. När det gäller en garanti är det borgensmannen som har bevisbördan för att ett fel inte bör omfattas av garantin. Dvs om borgensmannen inte anser att det annonserade felet omfattas av garantikravet, måste borgensmannen bevisa att orsaken inte beror på ett fel på produkten, och ange den sannolika orsaken till felet! (Sammanställt på grundval av källa: Konsumentrådet och forbrug.dk).

Ovanstående gäller leveranser som köpts och fakturerats från 1/1-2013. För produkter som köpts före 1/1-2013, se tidigare tillämpliga garantibestämmelser för AUBO.

 

Vägledning & inspiration

Nyfiken på mer?

DANSK ORDENTLIGHET

Du kan alltid räkna med AUBO

I mer än tre decennier har AUBO byggt på Västjylländsk riktighet. Det handlar till exempel om tillit och säkerhet. Om att hålla det vi lovar i alla avseenden. Och om att göra ett försök att ge kunden den bästa tänkbara produkten. Varje gång.

Läs mer